0 followers
3890 members
ชีวิตพื้นพื้น
ธุรกิจ การงาน และครอบครัว ทุกเรื่อง เป็นเรื่องพื้นพื้น เอามาแชร์ มาแบ่งปัน ในเชิงสร้างสรรค์ กันครับ #พี่ปี้ชีวิตพื้นพื้น